M E T A


Diaľková signalizácia poplachu - GSM BEEP
Meta SAT - kombinácia autoalarmu, imobilizéru a komunikačných zariadení pracujúcich s GSM a GPS
Parkovacie snímače
Príslušenstvo

Na zariadenia výrobcu META SYSTEM sa poskytuje záručný a pozáručný servis. Podrobnosti záruky a servisu sú uvedené v dokladoch k zariadeniam, ktoré dostanete pri montáži do auta.

Na vozidlové zabezpečovacie systémy META SECURITY boli vydané osvedčenia:

* Osvedčenie o technickej spôsobilosti výstroja a výbavy do vozidla 27MD 0622 vydané Ministerstvom dopravy
* Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR: R 424-1994-4, R 144-1996-1, R 127-1996-1
* Osvedčenie o bezpečnostnej úrovni vydané Kriminalistickým a expertíznym ústavom Akadémie policajného zboru SR.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

H.P.A. 4.0 TOP

 
ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
. blokovanie funkčnej časti motora
. rádiové diaľkové ovládanie
. nikdy sa neopakujúci kód
POPLACHOVÝ SYSTÉM
. kódovaná siréna so zálohovým zdrojom
. ochrana dverí a kapôt
. snímač zvýšenia odberu prúdu
. ultrazvukový snímač vnútorného priestoru
. zvukový poplach so smerovkami
. výstup pre ďalšiu sirénu/klaksón
SLUŽBY
. signalizačná LED s núdzovým tlačidlom
. elektronické núdzové kľúče
 
 
 
 
 
 
 
H.P.A. 4.0
 
ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
.blokovanie funkčnej časti motora
. rádiové diaľkové ovládanie
. nikdy sa neopakujúci kód


POPLACHOVÝ SYSTÉM

. kódovaná siréna so zálohovým zdrojom
. ochrana dverí a kapôt
. snímač zvýšenia odberu prúdu
. ultrazvukový snímač vnútorného priestoru
. zvukový poplach so smerovkami
. výstup pre ďalšiu sirénu/klaksón
 
SLUŽBY
. signalizačná LED s núdzovým tlačidlom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.P.A. 2.5
 
ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
. blokovanie funkčnej časti motora
. rádiové diaľkové ovládanie
. nikdy sa neopakujúci kód


POPLACHOVÝ SYSTÉM

. siréna nezálohovaná
. ochrana dverí a kapôt
. snímač zvýšenia odberu prúdu
. zvukový poplach so smerovkami
. výstup pre ďalšiu sirénu/klaksón
 
SLUŽBY
. signalizačná LED s núdzovým tlačidlom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M750 A
Kompaktný autoalarm, určený pre montáž do vozidiel vybavených pôvodnými diaľkovými ovládačmi.

 

ZABEZPEČENIE PROTI UKRADNUTIU
. blokovanie funkčnej časti motora.

POPLACHOVÝ SYSTÉM
. zálohový zdroj napájania
. ochrana dverí a kapoty
. snímač zvýšenia odberu prúdu
. ochrana vnútorného
priestoru
. zvukový poplach zo sirény
. svetelný poplach
so smerovkami
. výstup pre ďalšiu sirénu/klaksón.

SLUŽBY
. elektronický núdzový kľúč
. vypínanie vnútornej ochrany
. svetelný signál zap/vyp
. signalizačná LED
s pamäťou príeiny poplachu
. výstup pre riadenie
prídavných modulov.

M750 A/1 - univerzálny typ
M750 A/2 - pre vozidlá Peugeot, Citroën
M750 A/3 - pre vozidlá Opel
M750 A/4 - pre vozidlá BMW
M750 A/5 - pre vozidlá Mercedes
M750 A/6 - pre vozidlá VW, Škoda, Seat
M750 A/7 - pre vozidlá Fiat, Alfa Romeo
M750 A/8 - pre vozidlá Audi, VW, Seat, Škoda

 

 

 
META MAX 2087
komplexný - viacúčelový AUTOALARM

 
(c)Logika a.s.d. 2009